Szükséges iratok

Az alábbiakban összefoglaljuk milyen okmányokra lehet szükség az anyakönyvezéshez, illetve a temetéshez.

Ha nem történt meg a halotti anyakönyvezés

 • halottvizsgálati bizonyítvány
 • születési anyakönyvi kivonat
 • Jegyzőkönyv haláleset bejelentéséről” nyomtatvány (kizárólag kórházi elhalálozás esetén)
 • személyi igazolvány, vagy személyazonosító igazolvány
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • érvényes útlevél
 • 2001. év után kiállított kártya alakú jogosítvány

A fentieken kívül, az elhunyt családi állapotától függően az alábbi dokumentumok szükségesek még.

 • Házas: házassági anyakönyvi kivonat
 • Özvegy: elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
 • Elvált: válást igazoló okirat

A család vagy a temettető már rendelkezik az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatával

 • halotti anyakönyvi kivonat egy példánya
 • halottvizsgálati bizonyítvány egy példánya

Hagyományos sírhelybe történő rátemetés, illetve sírboltba történő koporsós temetés esetén az ÁNTSZ sírnyitási engedélyéhez 2.200 forintos illetékbélyeg szükséges. A rátemetési engedélyt gazdasági társaságunk beszerzi.

LAKÁSON történő elhalálozás esetén, a hamvasztási engedélyt az elhunyt lakhelye szerint illetékes ÁNTSZ, kórházi boncolás esetén a kórház adja meg (Halottvizsgálati bizonyítvány 22-es pontja).

További szolgáltatásaink

 • díjtalan tanácsadás felvilágosítás
 • ügyintézés a kórházban  és a kórbonctanon
 • tisztiorvosi és rendőrségi engedélyek beszerzése
 • anyakönyveztetés és a szükséges iratok beszerzése
 • újsághirdetés, köszönetnyilvánítás, gyászértesítők, internetes gyászjelentés
 • koszorúk biztosítása díjtalan kiszállítással
 • halott szállítás,
 • kelléárusítás
 • polgári búcsúztatás és gépzene szolgáltatás biztosítása
 • egyházi szertartás intézésében szükséges közreműködés
 •  hamvasztás, és hamvak szállítása
 • belföldi halott szállítás

Gyászában Önnel vagyunk!